Hellinga & Hellinga Advocaten

Hellinga & Hellinga Advocaten beschikt over specialistische kennis van financieringen, insolventie, zekerheden, het arbeidsrecht en het huurrecht en zij kan u dan ook adviseren op één of meerdere van deze rechtsgebieden.

Hellinga & Hellinga staat voor een persoonlijke, doelgerichte en praktische aanpak. Hellinga & Hellinga streeft dan ook naar een oplossing in der minne. Wanneer een minnelijke regeling niet haalbaar is, zit er meestal niets anders op dan het treffen van rechtsmaatregelen. Hellinga & Hellinga Advocaten heeft ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures en zij kan u dan ook bijstaan in een gerechtelijke procedure. Ook is specialistische kennis aanwezig op het gebied van het beslag- en executierecht.

Heeft u juridische bijstand nodig op het gebied van financieringen, insolventie, zekerheden, het arbeidsrecht en/of het huurrecht, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Hellinga & Hellinga Advocaten is bereikbaar op 010-302 7346, 06-46876791 (Jelle) en 06-15248672 (Kitty), ook in de avonduren en het weekend.

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten ondernemingsrecht als rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht Jelle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien (10) opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.