Financieringen en zekerheden

Hellinga & Hellinga Advocaten heeft veel ervaring in het opstellen van kredietdocumentatie: van eenvoudige kredietovereenkomsten tot zeer gedetailleerde “loan agreements” (bijvoorbeeld op basis van standaard LMA-documentatie).

Specialistische kennis is aanwezig ten aanzien van concernfinancieringen, crowdfunding, objectfinancieringen (zoals financial-/operational lease en huurkoop) en alles wat daarbij komt kijken, zoals (de vestiging en uitwinning van) zekerheden.

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten ondernemingsrecht als rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht Jelle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien (10) opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.